Κυκλοφορεί η βιογραφία του Ναπ. Ζέρβα

Μαζί με την “Κυριακάτικη Δημοκρατία” που θα κυκλοφορήσει εκτάκτως το Σάββατο 29 Απριλίου.

Προλογίζει ο Δρ Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας και καθηγητής της Σχολής Εθνικής Αμύνης, κ. Ιωάννης Παπαφλωράτος, που στον πρόλογό του γράφει μεταξύ άλλων:

“Ἕως σήμερα, δέν ἔχει γραφεῖ μία πλήρης καί εὐρέως ἀποδεκτή βιογραφία τῆς σημαίνουσας αὐτῆς προσωπικότητος, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζεται συχνά μέ μονομέρεια ἀπό πολλούς συγγραφεῖς.

Τό ἀδιαμφισβήτητο αὐτό κενό ἔρχεται νά καλύψει ὁ νεαρός συγγραφεύς καί δόκιμος μελετητής κ. Ἰωάν. Ἀθανασόπουλος μέ τό παρόν σύγγραμμά του, τό ὁποῖο εἶναι τό δεύτερο μέ θέμα τόν Νάπ. Ζέρβα καί τόν Ε.Δ.Ε.Σ. Πρόκειται γιά μία ὥριμη ἐπιστημονική μονογραφία, ἡ ὁποία συμπληρώνει τό προηγούμενο βιβλίο του καί ἀναδεικνύει τήν συγγραφική ἐξέλιξή του.

Ἡ θεματική του παρόντος βιβλίου καλύπτει χρονικά μία μεγάλη περίοδο (1891-1957), κατά τήν ὁποία διαμορφώθηκαν τά σύνορα τοῦ νεότερου ἑλληνικοῦ κράτους.”

 

Απάντηση