Ο Χρυσόστομος στον Μακεδονικό Αγώνα

 

 

του Ιωάννη Β. Αθανασόπουλου

ιστορικού

 

Είναι γνωστοί οι δεσμοί μεταξύ των αγώνων του Έθνους και της Ορθόδοξης εκκλησίας ή τμήματος αυτής. Στον Μακεδονικό Αγώνα θα μπορούσαμε να πούμε πως η συμπόρευση αυτή ήταν τόσο έντονη και σημαντική για την έκβαση του αγώνα, αφού εξαιτίας της εκκλησίας διατηρήθηκε το φρόνημα των Ελλήνων (ελληνόφωνων και σλαβόφωνων) ακέραιο παρά τις βιαιότητες των Βουλγάρων κομιτατζήδων και εξαρχικών. Continue reading “Ο Χρυσόστομος στον Μακεδονικό Αγώνα”

“Αμελέ ταμπουρού”, η εξόντωση των Ελλήνων Ορθοδόξων της Μικράς Ασίας

Έλληνες ορθόδοξοι, δέσμιοι στα “τάγματα εργασίας”.

του Ιωάννη Β. Αθανασόπουλου

ιστορικού

Η συστηματική εξόντωση των Ελλήνων Ορθοδόξων της Μικράς Ασίας – και γενικότερα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας – ξεκίνησε λίγα χρόνια μετά την επανάσταση κατά του Σουλτάνου και την εγκαθίδρυση του κινήματος των Νεοτούρκων. Αρχικά, οι Νεότουρκοι παρουσιάστηκαν σαν ένα επαναστατικό κίνημα που βασιζόταν σε αρχές όπως η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα δεν θα γίνονταν φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις καθώς συμφέρον του κινήματος των Νεοτούρκων ήταν η ενότητα και η ανάπτυξη του Οθωμανικού έθνους. Continue reading ““Αμελέ ταμπουρού”, η εξόντωση των Ελλήνων Ορθοδόξων της Μικράς Ασίας”