Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ετικέτα: Τσάμηδες

«Οι Έλληνες Αντάρται επροστάτευον πάντοτε την Τουρκικήν μειονότητα»: επιστολή του Ναπολέοντα Ζέρβα στην «Ακρόπολη»

«Μόνον μετά των Αλβανών της Θεσπρωτίας ευρίσκοντο εις συνεχήν πόλεμον» «Κύριε Διευθυντά, Παρακαλώ όπως χάριν της αληθείας και της διαφωτίσεως … Continue Reading «Οι Έλληνες Αντάρται επροστάτευον πάντοτε την Τουρκικήν μειονότητα»: επιστολή του Ναπολέοντα Ζέρβα στην «Ακρόπολη»